Venwoude Sangha - Venwoude residentieel

Venwoude residentieel

Ontdek en leef jouw unieke bijdrage in relatie met anderen
Als je graag "de spotlight van Bewustzijn" 24 uur per dag aan wilt hebben, als je een wezenlijke ontwikkelingsstap wilt zetten, dan is Venwoude een goede plek voor jou.

In het Leef!progamma op Venwoude komen alle facetten van menselijke, integrale ontwikkeling aan bod, opdat je kunt leven wie je bent. Je komt dieper en dieper in contact met wie je werkelijk bent. Je opent je hart verder en verder zodat je de wereld kunt geven wat specifiek in jouw hart brandt.

Citaat: ‘’Life is to evolve, to evolve is to grow, to grow is the greatest joy of life”

Een volgende stap in je ontwikkeling

Venwoude sluit aan bij de huidige ontwikkelingen van mens en maatschappij. De individuele vrijheid die we hebben verworven is een groot goed, en voor veel mensen is ‘alleen voor jezelf leven’ niet langer bevredigend. In het samenleven op Venwoude ontdek je nieuwe kwaliteiten in jezelf en maak je de stap van ´ik voor mezelf´ naar ´ik met anderen´, naar ‘wij, een nieuwe wereld’.

Over hoe we leven

Venwoude staat al 27 jaar voor ontwikkeling van menszijn, fysiek, emotioneel, relationeel, mentaal en spiritueel. We gaan ervan uit dat ieder mens een unieke uitdrukking is van het Leven, en dat het de kunst is om vrij te worden in wie je bent. En daarmee je totaal te kunnen geven aan wat de wereld nu nodig heeft. We doen wat we zeggen: we wonen in een community, hebben gezamenlijke taken en werkzaamheden, we ontwikkelen ons met en aan elkaar.

Venwoude is de gastheer van diverse internationale teachers. Als tijdelijke bewoner maak je hiermee kennis, en ervaar je hoe de gemeenschap zich altijd weer laat voeden en spiegelen.

Mensen die op Venwoude komen, voelen zich geraakt, omdat we hierdoor open-hearted geworden zijn, liefdevol én doorleefd, nuchter & eenvoudig.

We leven niet alleen met elkaar, we leven ook ‘boven de zaak’: iedereen helpt mee met bepaalde taken bij het ontvangen van de gasten. Dit geeft een unieke mogelijkheid om dat wat we doen, in dienstbaarheid te plaatsen. Een verdieping van ‘een klus(-je) dat gedaan moet worden' naar liefdevolle meditatie in actie, wat daardoor vanzelf schoonheid en zorg uitstraalt; een van de in het oog springende kwaliteiten van Venwoude.

Onze Practice

Voor elke tak van sport is oefening essentieel. Dat geldt ook voor dit bewuste samen-leven. Vandaar dat we aandacht besteden aan ieders oefening ten behoeve van geest, denken/voelen en het lichaam;
geest, dat wat je drijft. Binding maken en houden met de Bron.
denken/voelen, ons signaalsysteem en de onderscheidingen leren kennen. In jezelf en kennen als kennis.
het lichaam; een flexibel en gevoelig lichaam is  noodzakelijk om uniciteit in verbondenheid mogelijk te laten zijn.

Wat we hiervoor gebruiken zijn verschillende meditatievormen (waaronder Mondo Zen), emotioneel lichaamswerk, coaching, sport, integrale lessen over de verschillende aspecten en perspectieven in menselijke ontwikkeling.Pauline Botden

Pauline is de krachtige en liefdevolle bedding voor alle bewoners en begeleidt je in het Leef!programma op Venwoude.

Ik ontmoet je in wie je in Wezen bent zodat we van daaruit liefdevol kunnen kijken naar je niet ondersteunende gewoontes. Ruimte voor je eigenheid, helder houden wat
je pad is, support naar hoe je anderen kunt betrekken in je leven heeft mijn toewijding”.
Ik heb zelf in de liefdevolle bedding van Venwoude mogen ontdekken wie ik ben en wat de ander voor me betekent. Dat geef ik graag door. Ik laat me inspireren en leiden door Leraren waardoor ook mijn onderzoek steeds verder verdiept.


Kennismaken?

Informatiemiddag

Wat wij bieden

We bieden je een intense periode van ontwikkeling. Voor een periode vanaf 3 maanden (meestal 9 maanden tot een jaar) leef je op Venwoude met ons mee. Daarbinnen staat je eigen focus of ontwikkelpunten centraal, waar je regelmatig op wordt gesupported (gecoached). Je hebt je eigen werkzaamheden voor 3 of 4 dagen in de week en daarnaast participeer je in het leven op Venwoude.

Dag in, dag uit, oefen je om de wereld met een open hart tegemoet te treden en anderen in je leven en keuzes te betrekken. Je ervaart dat je deel uitmaakt van een netwerk van relaties dat ondersteunend is naar je ontwikkeling. Zorg en betrokkenheid naar elkaar wordt dagelijks geleefd. Je leert je unieke eigenheid steeds meer te ont-dekken en vorm te geven in het samenleven met anderen. Je ervaart hoe je werkelijk kunt verbinden zonder jezelf te verliezen.

Je leeft in een “dagritme”(bepaalde indeling van je dag en week), met vaste onderdelen van sport/ lichaamswerk, ontspanning, aandachtsoefeningen (zoals werken in flow), meditatie en bezinning en verder je eigen werkzaamheden. Er zijn gezamenlijke momenten, zoals het eten, de maandagavond en de dinsdag, waarop we uitwisselen over ieders ontwikkelings-stappen, de WE-space verder verdiepen en je vanuit de 27 jaar lange ervaring van Venwoude input krijgt.

Informatiemiddag

Ben je nieuwsgierig wat het "Venwoude residentieel" voor jou zou kunnen betekenen? Wil je meer weten? Op een informatiemiddag kunnen we je meer vertellen en bespreken welke mogelijkheden er voor je zijn.

Wanneer je nog niet zo bekend bent met Venwoude geeft meedoen aan De Opening (naast je persoonlijke ontwikkeling) inzicht in onze visie op ontwikkeling. Het kan je ook helpen om met een heldere focus te starten met het Leef!programma op Venwoude. Assisteren (vrijwilligen) op Venwoude is een goede manier om je te oriënteren op hoe wij leven en ons ontwikkelen. Een paar keer een weekend of enkele dagen assisteren is een goede kennismaking en voorbereiding op het Leef!progamma op Venwoude".
In een aantal gesprekken bekijken we hoe jij dit traject kunt ingaan en scherpen we aan wat jij naar je toe wilt halen deze periode.

Regelmatig wordt er een informatiemiddag georganiseerd. Voor data zie agenda Venwoude. Voor vragen of aanmelden stuur een mail naar Pauline.


© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top