Integraal Faciliteren

Je bent iemand die op basis van verworven persoonlijk leiderschap een factor is of wilt zijn in het veld van onze snel veranderende maatschappij. Je bent op zoek naar werkvormen om impact te genereren in een team of bij individuen.

Integraal Faciliteren voor Professionals

Modules voor diegenen die op basis van verworven leiderschapskwaliteiten van meer betekenis willen zijn. Deze modules zijn toegankelijk voor mensen die een intensieve leiderschapsontwikkeling hebben gedaan en die in het veld van onze snel veranderende maatschappij op zoek zijn naar werkvormen om impact te genereren.

Modules Integraal Faciliteren

Het betreft werkwijzen van Integraal Faciliteren die van belang zijn om processen te faciliteiten in teams of bij individuen. Afhankelijk van de vraag kan gedacht worden aan modules over Integrale werkwijzen Lichaamswerk, Belichamingstechnieken, Meditatievormen, Groepsdynamica, Gesprekstechnieken, Contemplatie-/beschouwingstechnieken, Systemisch Werken, of enige andere werkvorm die door de begeleiders in samenspraak met de deelnemers aan het Integraal Facilitator Programma wordt vastgesteld.

Werkwijze

n iedere module ben je zowel zelf onderwerp van training en opleiding als dat je de rol van trainer, facilitator of coach op je neemt. Je leert in deze modules van drie dagen, specifieke structuren aan te reiken en/of een werkwijze voor een specifieke context te ontwerpen.

Het Integrale niveau van functioneren

In alle modules werken we integraal. Het integrale kader geeft een gemeenschappelijke taal die integraal werken ondersteunt. Integraal betekent dat verschillende dimensies, domeinen, ontwikkelingslijnen en bewustzijnsniveaus van mens-zijn bewust gehanteerd worden. Onder ‘Integraal’ wordt in feite het bewustzijnsniveau verstaan, dat hiertoe in staat is. Dit niveau staat ook bekend als ‘Teal’ of ‘Geel’, in de wereld van Spiral Dynamics. Het is een niveau waarin zoveel mogelijk dimensies worden omvat en overstegen. Op dit niveau ben je nooit ergens per se tegen of voor. Alles wordt gezien in zijn evolutionaire context. De partiële waarde die dingen daarbinnen hebben wordt gewaardeerd. Het stelt altijd de vraag welke partieel ‘waardevolle’ elementen en zienswijzen op een bewuste manier ingezet kunnen worden ten behoeve van een bepaalde opgave in een bepaalde context.


Het Opleidingsteam

Mauk Pieper          Marijke Heetveld   Marion v Overveld


Leon Gras              Anne Karen Bakker


Toelatingsvoorwaarden

Je hebt de Opleiding Integraal Leiderschap gevolgd.
Of je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek met een van de begleiders.
Je hebt contact gehad met een van de opleiders over je beoogde deelname.


"De krachtige werking van de integrale manier van werken is inspirerend. Telkens wordt weer een ander aspect van ons mens-zijn in het licht gezet."


Praktisch  
tijd 3 modules van 2 dagen
ook los te volgen
 
deelname Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbaar ander traject.  
prijs en data agenda & aanmelden  
© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top