Opleiding - Integraal Facilitator Programma

Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. ‘Jezelf’ als ‘staat van zijn’, maar ook ‘jezelf’ door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een Netwerk van collega’s ‘Integraal Facilitators’.


Een factor voor verandering zijn!

Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die in een Netwerk een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven.

Netwerk van Integraal Facilitators

Het netwerk bestaat uit collega 'Integraal Facilitators' die allemaal zichzelf, hun vaardigheden en hun project in dit netwerk inbrengen. Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor hetgeen waar zij voor staan.
Het programma zal een levend evoluerend geheel zijn, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een netwerk waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het 'niet weten' toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie.

Wat beteken je voor elkaar?

Leiderschap impliceert dat je elkaar hoog houdt en van 'feed foreward' voorziet, opdat een ieder het beste uit zichzelf haalt. Een supportgroep waarin met elkaar bekrachtigd en uitgediept wordt hoe ieder op het eigen domein en in de eigen context leiding kan nemen. In dit netwerk zal de grondhouding zijn, dat niets meer een excuus kan zijn, om woorden om te zetten in daden.

Wat gaan we doen?

Ieder cursusjaar start met een driedaagse waarin opnieuw de samenstelling van het netwerk voor een jaar helder wordt. Ook presenteert iedereen zijn visie en ambitie.
6 supervisiedagen waarin het eigen leiderschap wordt ingebracht..
Onderling af te spreken intervisie-bijeenkomsten waar gewerkt kan worden met een zijnsgeoriënteerde methode.
Een virtuele holocratische netwerkomgeving, waarbij iedereen zichtbaar is ten aanzien van zijn rollen, activiteiten en vorderingen.
Exclusieve virtuele projectkringen waaraan betrokkenen van buiten het netwerk deel nemen. Daardoor is het aantal betrokkenen aan het virtuele netwerk een meervoud van het aantal deelnemers van het Integraal Facilitator Programma.
Opleidingsmodules: In samenspraak met het begeleidende en faciliterende team bepalen welke opleidingsmodules gegeven gaan worden. Deze worden hetzij door de trainers van de venwoude Levensschool verzorgd, hetzij door andere trainers die gespecialiseerd zijn in een relevante werkwijze. Op iedere module wordt apart en naar behoefte ingetekend. Ook cursisten van buiten de Levensschool nemen daar aan deel. Meer over de modules

Het Opleidingsteam

Mauk Pieper          Marijke Heetveld   Marion v Overveld


Leon Gras              Anne Karen Bakker

Introductieavonden

Vrijdag 23 september en maandag 17 oktober 2016 op Venwoude.
De avonden starten om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur ben je welkom in de Piramide; rond de klok van 21.30 zullen de avonden afgerond worden.
Voor aanmelden mail naar: marijke@venwoudelevensschool.nl.

Voor wie?

als je de factor bent om in deze wereld iets te veroorzaken
als je meesterschap wilt verwerven over je persoonlijk leiderschap
als je in een tijdelijke spirituele plek wilt effectueren waar jij voor staat
voor iedereen die anderen bijstaat in hun ontwikkeling als mens: coaches, therapeuten, professionals in het onderwijs, verantwoordelijken personeelsbeleid, teamleiders, managers etcetera.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt de Opleiding Integraal Leiderschap gevolgd.
Je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek met één van de teamleden.
Je hebt contact gehad met één van de teamleden over je beoogde deelname, waarin je je motivatie helder hebt gemaakt en duidelijk is welke visie werkelijkheid mag worden.
Je beheerst de Engelse taal passief en bent in staat een schriftelijke rapportage te doen, waaruit blijkt via welke stappen je je plannen uitvoert t.b.v. de verwerkelijking van je visie.

"De krachtige werking van de integrale manier van werken is inspirerend. Telkens wordt weer een ander aspect van ons mens-zijn in het licht gezet."


Praktisch  
tijd 1 blok van 3 dagen
6 losse dagen
 
deelname Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbaar ander traject.  
prijs en data agenda  
  Heb je interesse, maak dan een afspraak voor een intakegesprek met marijke@venwoudelevensschool.nl.  
© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top