Over Venwoude - Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Venwoude bestaat reeds 27 jaar en mede op grond van ervaringen vanuit ons verleden hebben wij besloten om een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan te stellen. Op die manier dragen we er zorg voor dat mensen die bij ons komen, zich veilig en geborgen weten.

Een ieder die met klachten leeft, zowel uit de huidige tijd als ook uit het verleden, kan via het formulier op deze pagina terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon, Frans Kok, is een man met een rijke levenservaring. Hij is toegankelijk, heeft mensenkennis en kent compassie. Hij heeft met vele mensen 'gewerkt' en is door hen in vertrouwen genomen, ook waar het zeer pijnlijke ervaringen betrof. Hij heeft een mildheid naar het leven zonder kritiekloos te zijn.

Mensen die klachten hebben in relatie tot begeleiders neemt hij zeer serieus. Het is hierbij niet relevant hoe lang geleden de klacht is ontstaan. Frans zal op een zorgvuldige wijze het gesprek voeren met de persoon die de klacht heeft en samen met hem of haar bekijken of en zo ja welke vervolgstappen gewenst en nodig zijn.

Vanuit zijn spirituele visie ziet hij het leven op aarde als een leerweg, waarop hij in iedere ervaring ook inspiratie ziet om tot diepere bewustwording te komen.

Frans is een onafhankelijk vertrouwenspersoon en hij bespreekt geen individuele zaken met begeleiders van Venwoude of andere personen. Je klacht is in veilige handen en deze wordt alleen met de betreffende begeleider besproken indien dat uitdrukkelijk door jou wordt gewenst.
Naam:
Email:
Telefoonnummer:   * niet verplicht
Bericht:
 

Stappen na het ontvangen van een klacht door de vertrouwenspersoon

Centraal staat: Wat is op dit moment voor de persoon die een klacht heeft het beste.

1. De vertrouwenspersoon neemt na jouw melding contact met je op.
2. In een open gesprek wordt je klacht helemaal gehoord en waar gewenst besproken.
3. Er zal worden gevraagd wat je graag als volgende stap zou willen zien.
4. Afhankelijk van hoe het gesprek is verlopen en mede in verband met de aard van de klacht, zijn bijvoorbeeld één of meer van de volgende opties mogelijk:
 
a. Het gesprek wordt als bevredigend beschouwd ten aanzien van de klacht en de klacht wordt daarmee afgerond.
b. Er vindt een bemiddeling plaats voor een (verzoenings-) gesprek met de begeleider, met wie de klacht is ontstaan. Indien gewenst kan Frans bij dit gesprek aanwezig zijn.
c. Er vindt een verwijzing plaats naar professionele (therapeutische) begeleiding elders.
d. d. Er vindt een verwijzing plaats naar een advocaat.
e. Er vindt nog een afrondend gesprek plaats met de vertrouwenspersoon.
© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top