VENWOUDE press

VENWOUDE press geeft boeken uit op het gebied van integrale menselijke ontwikkeling.

Integrale ontwikkeling

"Integraal" staat voor een opkomend "bewustzijnsniveau", waarmee, na een tijd van relativisme van alle "waarden" en "waarheden", naar nieuwe wegen wordt gezocht. Op een integraal niveau worden inzichten van zowel de pre-moderne, de moderne als de postmoderne tijd gehonoreerd.
Bij integrale menselijke ontwikkeling, gaat het om bewuste ontwikkeling op verschillende ontwikkelingslijnen, ten aanzien van het fysieke lichaam, emoties en gevoelens, het denken, de geest/ziel en puur bewustzijn (conform de "meervoudige intelligentie" en Ken Wilber).

VENWOUDE press sluit hiermee aan bij de visie van Venwoude.

 

Humanity's Second Shock and Your Unique Self

Mauk Pieper

Dit boek is de weerslag van jaren werken met mensen.
Het geeft een visie op bewuste ontwikkeling voor mensen in deze tijd. Een geavanceerde kijk op de evolutie van het bewustzijn.

Lees meer >
Read more >

 
 

Love Beyond Imagination

Writing outrageous Love Letters

Pauline Botden


Drie jaar toegewijde "practice" heeft geleid tot de publicatie van dit boek.

Ervaringen met het schrijven van 'uitzinnige liefdes brieven' zijn als korte teachings beschreven; ze vormen de inleidingen tot 52 verzamelde outrageous Love Letters. Het is tevens een uitnodiging om ook de practice van het schrijven van outrageous Love Letters ter hand te nemen.

Lees meer >
Read more >


© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top