In het LICHT gezet

Mei 2022:
Een interview met Emile Buring van Rebalancing School, sinds 2020 partnerklant van Venwoude.

Ha Emile, leuk je te ontmoeten! Je bent hoofddocent en directeur van de Rebalancing school in Nederland. Er staat al veel informatie op jullie website. Kun je in het kort vertellen wat de kern is van Rebalancing en waar het vandaan komt?
“Rebalancing gaat over persoonlijke ontwikkeling via lichaam, bewustwording en zelfinzicht. Een Rebalancer ondersteunt de cliënt in het individuele proces en bij persoonlijke thema’s vanuit 3 pijlers: aanraking, zelfonderzoek en meditatie.

De oorsprong van Rebalancing ligt bij spiritueel meester Osho, ruim 40 jaar geleden in India. 10 Jaar later brachten de grondleggers Satyarthi en Anubuddha deze mooie werkvorm de verdere wereld in, zo ook naar Nederland (Satyarthi geeft overigens in oktober 2022 een masterclass op Venwoude!). Zelfonderzoek, wat de verkenning van ‘dat wat er te voelen is’ belicht, is later hier in Nederland onderdeel geworden van het aanbod in onze school en Rebalancing-sessies.

In Rebalancing werken we met vele werkvormen. Zo maken we naast aanraking, zelfonderzoek en meditatie onder andere ook gebruik van ademwerk, dans, bodyflow en door ons zelfontwikkelde werkvormen om te komen tot verdieping. Om te werken met thema’s als: gronding, omgaan met pijn, boosheid, vertrouwen en overgave, levensenergie, seksualiteit, enzovoorts.”

Voor wie is Rebalancing? Of anders gezegd: wie willen jullie aanspreken?
“Mensen die hun lichaamsbewustzijn willen verruimen, verlangen naar contact met gevoelens en emoties, authentieker willen leven en bepaalde levensthema’s willen aankijken en verdiepen. Iedereen die open staat voor een diepere zelfontmoeting en -ontplooiing…
In Rebalancing ondersteunen we mensen om een innerlijke reis te maken en aanwezig te zijn bij wat zich aandient in het moment.

In het zelfonderzoek, waar we in sessies vaak mee beginnen, gaat de cliënt met de aandacht naar binnen. Een inquiry, waarbij je onderzoekt wat er zich innerlijk afspeelt. Voelen, (lichaams)sensaties waarnemen, ademen, benoemen, erbij stilstaan en gevoelens werkelijk toelaten…. Daarna gaat het zelfonderzoek verder in combinatie met diepgaande en aandachtige aanraking, zodat de cliënt nog meer contact kan maken.

Wat we ook meenemen in Rebalancing is de spirituele component van mens-zijn. Dit gaat over verbinding met een ruimer veld, de eenheid, de aarde en universele liefde.”

Wat is het aanbod van de Rebalancing School?
“De basis van ons aanbod is het Rebalancing inspiratiejaar (een diepgaande lichaamsgerichte training) en de 3-jarige opleiding tot Rebalancer (incl. het inpiratiejaar). Ook bieden we één- en meerdaagse workshops, retraites en masterclasses voor lichaamsgerichte therapeuten & Rebalancers aan.

Je kunt in de Rebalancing School dus zowel kortstondig als jarenlang inspiratie opdoen, jezelf ontdekken en ont-wikkelen, je proces doorlopen en als je dat wilt van daaruit ook cliënten begeleiden.”

Wat heeft jullie bij Venwoude gebracht?
“We zochten twee jaar geleden een plek in het hart van Nederland. Bereikbaar, met ruimte voor grotere groepen en temidden van het leven een plek van rust en balans.”

Jullie hebben dit gevonden op Venwoude en zijn hier maandelijks te vinden. Hoe zou je deze plek omschrijven?
“Wat het eerst opkomt is: Venwoude is een bezielde plek. Deels door de omringende natuur; de oude en ontwikkelde loof- en naaldbomen, maar ook door alle activiteiten die hier reeds hebben plaatsgevonden. Het ademt ontwikkeling en verdieping. De energie is aardend en ondersteunend aan het ontwikkelingsproces. Dit verbindt alle aspecten van onze (opleidings)dagen.
Bovendien is dit centrum afgesloten van de drukte en toch niet van de wereld. Midden in het dagelijks leven en tegelijkertijd een serene, veilig plek. Een prachtig landgoed, statig en met ruimte.”

En wat zou je willen eren c.q. belichten van Venwoude?
“Allereerst het warme hart van de mensen die werken voor Venwoude. Overall ervaren wij een prettige combinatie van zakelijkheid en bezieling. Daarnaast waarderen we de transparantie en eerlijkheid in de samenwerking.

Als tweede eer ik de natuur op en rond het landgoed!”

Welk thema dient zich in jou in keer op keer aan?
Wat heb jij nodig om hiermee op innerlijke pelgrimstocht te gaan?

Emile Buring

Rebalancing School

Wat is volgens jou de magie van Venwoude?
“Hmmm…. De magie zit ‘m in het landgoed zelf en ook in de wens tot ontzorging door de organisatie zodat wij ons kunnen richten op de inhoud van ons werk. We zien dat er met hart en ziel gewerkt wordt aan het steeds meer ontzorgen van ons als gast/klant!”

Hoe ervaren jullie het partnerschap dat wij graag met onze klanten hebben?
“Wij als school ervaren een wederzijdse openheid, eerlijkheid, bereidheid en toewijding in de verbinding. Het is een samenwerking die erop is gericht om elkaar te versterken.

Voor de deelnemers zijn allereerst de natuur, de stilte, de plek en de mogelijkheden die het biedt belangrijk. En niet te vergeten de warmte en liefde van de hosts en andere teamleden..”

De laatste 2 jaar is Venwoude in ontwikkeling onder nieuw managementbeleid. Wat merken jullie hiervan?
“Qua ondernemerschap zie ik tastbare ontwikkelingen, zoals de nieuwe entree, de bewegwijzering, hoe de hosts actief zijn. Het is voelbaar dat er steeds meer professionalisering aan de gang is. En soms worden we verrast. Dat zit ‘m in kleine details, zoals een persoonlijk briefje bij binnenkomst van ons teacher-onderkomen.”

Ik zou ook graag nog wat meer horen over wie Emile is. Wat is jouw levensfilosofie?
“Je zou mij kunnen omschrijven als een ‘reiziger’ op het pad van waarheid en liefde. In hoe dit mag bestaan en verdiepen in mijn eigen leven (en ook wat daarbij in de weg staat). Dit is ook waar ik mensen om mij heen toe uitnodig. Ik geloof in een leven waarin we onszelf blijvend uitnodigen en onderzoeken in wat er te ervaren is, voorbij aangeleerd gedrag en overlevingsmechanismen. Onszelf blijven openstellen voor wat er nog meer in het hier en nu te ervaren is dan we denken of weten.

Kortom: een reiziger op het innerlijke pelgrimspad……nieuwsgierig en nederig naar het leven.”

Welke talenten neem jij hierin mee?
“Mijn belangrijkste talenten en kwaliteiten gaan over veiligheid (bieden), integriteit, liefdevol, invoelend en doortastend zijn. Ik ben in staat ‘het spirituele’ met ‘het aardse’ te verbinden. Ook krijg ik veelal terug dat mensen in mij een welkome balans ervaren tussen krachtig, stevig en scherp zijn én ontvankelijk, zacht en subtiel.”

En wat zijn jouw uitdagingen op dit moment in het leven?

“Ik kom momenteel een innerlijke onveiligheid en een wantrouwen in de mensheid tegen. Getriggerd door overheersing, dominantie en onvoorspelbaarheid van de mens. Dit linkt ook weer terug aan mijn eigen oorspronkelijke gezinssituatie en daarvoor. Een ontdekkingstocht die gaat over veiligheid en onveiligheid. En mijn diepste angsten en verlangens. Ik ben daarbij dankbaar voor diverse begeleiders en leraren in mijn leven en de spiegels in het dagelijks leven.”

Dank je wel voor dit mooie interview, je openheid en eerlijkheid! Een eer om je te ontmoeten.

Interview door Annemieke van Leeuwen