Venwoude en coronamaatregelen

Beste en dierbare klanten en gasten van Venwoude,

Ook in Coronatijd biedt Retraite Centrum Venwoude, indien mogelijk en toegestaan, een bijzondere plek aan retraites. Onze zalen en ruimtes zijn aangepast en geoptimaliseerd aan de nieuwe omstandigheden. Na een renovatie hebben we nu twee zalen (de Lariks en de Gentiaan) waar met 30 deelnemers veilig (op 1,5m afstand) gewerkt kan worden.

Daarnaast bewegen we mee in alle ontwikkelingen met als doel waar mogelijk alles op alles te zetten om het voor ons zo belangrijke bewustzijnswerk een plek te kunnen blijven geven.

Dit vraagt aanpassing van ons allemaal, van de docent/trainer, van de deelnemers en van ons als Retraite Centrum. Het daagt en nodigt ons aan alle kanten steeds weer uit om anders te denken en te creëren. Het vraagt van ons een investering in tijd, aandacht en een shift in mindset.

Retraite Centrum Venwoude wil bijdragen aan bewustzijnsontwikkeling, en voor ons is (fysiek) contact daarin een belangrijke waarde. Het raakt ons diep in ons hart dat we ons centrum hebben moeten inrichten op de 1,5 meter afstandsregels en te kampen hebben met mondkapjes verplichting. We weten echter ook dat een gevoel van veiligheid de belangrijkste voorwaarde is voor spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven dat we ook mét Corona maatregelen, prachtige en waardevolle retraites en opleidingen kunnen faciliteren, door in verbinding met onze klanten naar nieuwe vormen en invullingen toe te werken.

Onze wens is om de nodige veranderingen met elkaar te dragen en samen te kijken naar de mogelijkheden. We blijven dan ook graag in verbinding met onze klanten en nodigen je uit om bij twijfel of vragen over wat er wel of niet kan op Venwoude contact met ons op te nemen.

Indien je bij ons boekt dan ontvang je uitgebreide informatie over onze genomen maatregelen en wat we vragen van jou als klant of gast.  Onze insteek als centrum hierin is dat iedereen zich veilig voelt. We vragen je dit mee te nemen in de beleving van de maatregelen en aanpassingen die we hebben doorgevoerd.

Warme hartewensen,
Team Venwoude

Onze belangrijkste Corona uitgangspunten

  • Veiligheid in de breedste zin van het woord is voor ons centrum een belangrijk goed. Ons streven is om optimale veiligheid te bieden aan gasten en medewerkers en hen hierin te ontzorgen. 
  • Om deze veiligheid te kunnen bieden in de 1,5 meter samenleving hebben wij aanpassingen doorgevoerd en protocollen vastgesteld voor ons retraite centrum.  Dit doen wij op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM.  
  • We zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarover we met elkaar in gesprek willen zijn (voor, tijdens en na de retraite). Vaak is er meer mogelijk dan je denkt en soms ook minder. Neem daarom bij twijfel of vragen contact met ons op.
  • We houden daarin rekening met de anderhalve meter regel, de verplichting van mondkapjes op plekken waar dit nodig is, de extra aandacht voor de hygiëne, ventilatie en indien van toepassing andere voorwaarden die voortvloeien uit het Corona overheidsbeleid.
  • We vragen aan alle gasten op ons terrein om zich te houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld om diezelfde gasten te beschermen. Waar nodig zullen wij de mensen hieraan herinneren. Tevens nodigen wij de gasten uit dit ook te doen. 
  • We verzoeken gasten en medewerkers ten alle tijden bij eventuele klachten (koorts, hoesten, neusverkoudheid of benauwdheidsklachten, ook van huisgenoten) thuis te blijven. 
  • Op Venwoude zijn RIVM erkende sneltesten aanwezig, die kunnen worden benut wanneer er klachten tijdens een retraite ontstaan. Indien gewenst kunnen klanten natuurlijk ook aan de voorkant de deelnemers een test laten afnemen.