Wie zijn wij

‘Wij’ zijn een dynamische groep van zo’n 30 medewerkers die vanuit een geïnspireerde visie nauw met elkaar samenwerken. Deze groep wordt zelf ook weer gesteund door een omringend veld van betrokken mensen. Samen beheren, runnen en dragen we Venwoude. Op een zo veel mogelijk duurzame en holocratische wijze.

Missie: Venwoude inspireert mensen ‘to grow up, wake up and show up’, mede als antwoord op de wereldwijde crisissen van deze tijd. Of in de woorden van onze missie: “Venwoude is een levend laboratorium voor transformatie van mens-zijn, waar toegewijde professionals en interactie met anderen jouw bewuste ontwikkeling en heel-wording op alle fronten faciliteren.”

Levend laboratorium: Venwoude weet mensen uit te nodigen hun unieke talenten in te zetten voor het geheel, op basis van persoonlijk leiderschap. We doen dagelijks aan zelfonderzoek en oefening volgens het model van Integral Life Practice (integraal in de zin van lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel). Ook hebben we diverse instrumenten ontwikkeld voor onderzoek en overleg ‘voorbij ego’, zoals de Creatietafel en de Waarheidstafel. En net als het leven zelf blijven we altijd in ontwikkeling.

Venwoude Sangha: Een spiritueel thuis voor moderne zoekers en vinders waar we  elkaar steunen en spiegelen. Hier weet je je gekend voorbij je vallen en opstaan, in voor- en tegenspoed. De Venwoude Sangha is de bedding waarin mensen van zowel binnen als buiten Venwoude ons motto ‘Individualiteit in Verbondenheid’ in praktijk brengen. Tijdens onze bijeenkomsten focussen we op zelfonderzoek en integrale spiritualiteit om steeds meer vanuit onze authentieke essentie te kunnen leven.

Venwoude Levensschool: Venwoude is een pionier op het gebied van emotioneel lichaamswerk, persoonlijk leiderschap, relatiewerk, schaduwwerk, (trauma)heling en integrale coaching. Deze expertise dragen we uit in alle workshops, trainingen en opleidingen van onze Venwoude Levensschool.

Venwoude 30 jaar: In 2018 vierden we onze 30e verjaardag. Tot onze vreugde, voldoening en soms ook verwondering wordt Venwoude inmiddels zowel nationaal als internationaal door velen herkend als een inspirerende krachtbron voor de integrale ontwikkeling van mens en samenleving.

Bestuur

Centrum Venwoude is sinds haar oprichting in 1988 ondergebracht in een stichting, de Stichting Onderwijs Integrale Lichaamstherapie (SOIL). Venwoude dient dus een maatschappelijk doel en heeft geen winstoogmerk.

De naamgeving van de stichting dekt inmiddels slechts een deel van de activiteiten van Venwoude, aangezien die zich in de loop der jaren sterk hebben uitgebreid. Het centrum heeft haar maatschappelijke en idealistische karakter echter altijd behouden.

De stichting SOIL beheert ook het landgoed.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Marijke Heetveld, Pauline Botden en Léon Gras.

Naar boven

Historie

Centrum Venwoude is in 1988 opgericht door wijlen Ted Wilson en een aantal trainers/therapeuten die gebruik maakten van de door hem en Geert van Coilie ontwikkelde methode Emotioneel Lichaamswerk (ELW)®. Onder Teds bezielende leiding vormde zich op landgoed Venwoude een leefgemeenschap waarin nieuwe manieren van samenleven en samenwerken onderzocht en gepraktiseerd werden. Dit alles in het kader van bewustzijnsontwikkeling en om nieuwe impulsen en alternatieven te bieden aan een steeds materialistischer wordende westerse maatschappij.

De leefgemeenschap liet zich daarbij inspireren door een grote verscheidenheid aan methodes en benaderingen evenals door de vele internationale spirituele leraren die Venwoude altijd hebben weten te vinden.

Vanuit het besef dat Centrum Venwoude ondeelbaar is en niemands persoonlijk bezit zou mogen zijn, werd het landgoed al meteen in 1988 ondergebracht in een stichting genaamd S.O.I.L (Stichting Onderwijs Integrale Lichaamstherapie). In de volgende 30 jaar zou in dit kader een zeer kleurrijk palet aan workshops en trainingen worden aangeboden, eerst onder de naam School voor Body & Soul, vanaf 1999 als Instituut Emotioneel Lichaamswerk en vanaf 2015 als de huidige Venwoude Levensschool.

Vooral in de beginperiode van de gemeenschap vond er veel experimenteel onderzoek en oefening plaats op gebieden als persoonlijke groei, relaties, intimiteit en seksualiteit, opvoeding en spirituele ontwikkeling. De ervaring en expertise die binnen de gemeenschap werden opgedaan, dienden steeds als inspiratie voor de trainingen die in de groepsruimtes aan deelnemers uit het hele land werden gegeven, onder het motto ‘practice what you preach’

Gezamenlijk leiderschap
Na de dood van Ted Wilson, eind 2007, is besloten om Venwoude voort te zetten op basis van gezamenlijk leiderschap. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een grondige herziening van de opbouw, aansturing en werkwijze van Venwoude. In dit proces kon ook het verleden van Venwoude zorgvuldig tegen het licht gehouden worden, zodat vroeger gemaakte fouten verwerkt en overstegen konden worden zonder daarbij het kind met het badwater weg te gooien.

Naar boven

Verantwoording

In de loop der tijd, en met name na het overlijden van Venwoude’s oprichter Ted Wilson, hebben meerdere vrouwen aangegeven hoeveel last zij hadden, en in sommige gevallen nog steeds hebben, van seksueel ontoelaatbaar gedrag van volwassenen binnen deze vroegere gemeenschap en met name van Ted, vooral terwijl zij zelf nog tieners waren.

De Wisdom Council van Venwoude verwerpt met kracht deze praktijken van destijds en heeft mede hiervoor een vertrouwenspersoon aangesteld.

Naar boven

Vertrouwenspersoon

Iedereen die klachten heeft die gerelateerd zijn aan begeleiders op Venwoude kan via het formulier onderaan deze pagina terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Renée Hablé
Renée Hablé (1952) is een vrouw met veel liefde voor mens en ontwikkeling. Na haar studie Pedagogiek was ze jaren werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam bij Vrouwenstudies. Vervolgens heeft ze zich ontwikkeld tot coach en mediator.

Mede dankzij haar ervaringen op Venwoude staan zowel haar eigen bewuste ontwikkeling als die van haar medemens in haar leven centraal. Met name de relatie man-vrouw, ook op gebied van seksualiteit, heeft haar interesse.

Ook heeft Renée moeten leren omgaan met kanker. De transformatie die dat tot gevolg had, mede ondersteund door haar (boeddhistische) scholing en meditatiebeoefening, heeft de weg gebaand naar wijsheid en diep mededogen.

Renée heeft door dit alles een goed oog voor mensen met klachten na stressvolle periodes.

Vertrouwelijkheid
Renée is een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zij bespreekt geen individuele zaken met trainers, begeleiders of andere personen op Venwoude. Ieders klacht is in veilige handen en wordt alleen met de betreffende begeleider besproken indien de persoon met de klacht dat uitdrukkelijk wenst.

Werkwijze
Het is voor de vertrouwenspersoon niet relevant hoe lang geleden de klacht is ontstaan. Zij zal op zorgvuldige wijze in gesprek gaan met de persoon die de klacht heeft en samen met hem/haar bekijken of, en zo ja welke, vervolgstappen gewenst en nodig zijn.

Bij de behandeling van elke klacht staat deze vraag centraal:

Wat is voor de persoon met de klacht op dit moment het beste?

 Stappen van de vertrouwenspersoon na ontvangst van een klacht

  1. De vertrouwenspersoon neemt na jouw melding contact met je op.
  2. In een open gesprek wordt je klacht helemaal gehoord en waar gewenst besproken.
  3. Samen met jou onderzoekt ze wat jij graag als volgende stap zou zien.
  4. Ze ondersteunt je bij het zetten van de volgende stap.

Afhankelijk van de aard van de klacht en van hoe het gesprek verloopt, zijn één of meer van de volgende opties mogelijk:

  • Je beschouwt het gesprek als bevredigend en de klacht wordt daarmee afgerond.
  • Je bereikt met de betreffende begeleider of organisatie een oplossing in de informele sfeer.
  • De vertrouwenspersoon regelt een (verzoenings-)gesprek met de betreffende begeleider. Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon bij dit gesprek aanwezig zijn.
  • Je wordt doorverwezen naar professionele (therapeutische) begeleiding elders.
  • Je wordt doorverwezen naar een professionele mediator en indien nodig een advocaat.
  • Je voert nog een afrondend gesprek met de vertrouwenspersoon.

Formulier

 

Naar boven

Jaarkaarten van Venwoude

De Gehangene

de numerologische jaarkaart van 2019 (2+0+1+9 = 12)

De kaarten van de Grote Arcana vanaf kaart X geven weer wat de mens ontmoet wanneer hij zijn pad bewust beloopt.

2017 gaf kaart X: Rad van Fortuin, een kaart die vooral aanspoort tot bewust mee-spelen. Wat is je inzet?! Wat vindt vanzelfsprekend plaats (rad) en wat is je ware keuze?

2018 gaf kaart XI: Lust/Kracht, een kaart die aanspoort om je te openen voor de dierlijke krachten in jezelf en daarbij bewust te kiezen waarvoor je die wilt inzetten.

Dit jaar, 2019, geeft kaart XII, De Gehangene.

Uitleg kaart
Bij de Gehangene is de normale verhouding van geest en lichaam omgedraaid; de materie staat nu boven de Geest. Er is geen ruimte voor verandering. Iedere beweging die je zou willen maken, trekt de strop alleen maar vaster aan.

In deze vastgelopen situatie kun je de vrijheid van de Geest ontdekken: herinner je je goddelijke vonk! Ondanks de schijn van het tegendeel ben je nooit slachtoffer van de situatie. Maak gebruik van dit moment om innerlijk te groeien. Een volledig ja naar elke situatie leert ons dat ook verdrietige en pijnlijke ervaringen bij het leven horen.

Wie zich uit vrije wil ondergeschikt maakt aan de kosmische orde van het Universum, wordt één met de stroom van de Tao: ‘Niet mijn wil, maar jouw wil zal geschieden, en jouw wil is ook de mijne.’

Indicatie:
Je kunt nu gaan zien waar je vastgelopen bent en op welke levensgebieden je, in plaats van te stromen, verstard bent. Er is niets te doen. Louter het je gewaarworden van je werkelijkheid draagt de mogelijkheden tot verandering in zich.

Bevestiging:
Ik laat los en besef. Aanvaardend volg ik de goddelijke wil in mijn leven, die zich stap voor stap aan mij openbaart.

Bekers Aas

de getrokken kaart voor Venwoude 2019

De kaart die we in het Nieuwjaarsritueel uit de Kleine Arcana trekken geeft aan waar we ons op mogen richten in het dagelijkse leven, binnen het gegeven van de numerologisch bepaalde kaart uit de Grote Arcana. In 2019 gaat het dus om de vraag waar onze focus op mag liggen terwijl er in een vastgelopen situatie niets te doen is.

Uitleg kaart
Bekers Aas staat voor de pure potentialiteit van openheid, ontvankelijkheid, emotionele helderheid en overgave aan de transformerende kracht van gevende liefde.

De kaart toont een hand, de hand van God, die ons vanuit de wolken het geschenk van allesomvattende liefde aanbiedt, met de uitnodiging: Ga er wat mee doen!

Als we open en ontvankelijk zijn voor de oneindige overvloed die vanuit het Universum in ons binnenstroomt, straalt die vanzelf weer naar buiten uit. Net als een bloem die haar geur verspreidt, ongeacht of er iemand in de buurt is om ervan te genieten of niet.

Indicatie:
Je hebt een diep contact met de allesomvattende liefde. Ze vervult je en je kan haar gul en  kwistig aan anderen doorgeven!

Bevestiging:
Allesomvattende liefde vervult mij en mijn omgeving.

Naar boven

Vacatures

Per direct is Venwoude op zoek naar een:

Retraite Kok

 

Naar boven