CHE Salon

Trainer: Center for Human Emergence
Datum: 10-12-2018
Tijd: 19:00 - 21:30
Taal: Nederlands
Omschrijving:

Elke twee weken is er een CHE Salon. Dit is dé plek om eens kennis te komen maken, de werk- en denkwijze van het Center for Human Emergence te ervaren, inspiratie op te doen. Op de salons laten de mensen die binnen het CHE actief zijn zien wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Tegelijkertijd oefenen we in het benaderen van onderwerpen vanuit het perspectief van het geheel met behulp van modellen als Spiral Dynamics, het Integrale Model en Theorie U.

De CHE Salons zijn steeds een combinatie van ervaring en theorie. De inleiders zijn mensen met kennis van zaken die vanuit eigen ervaring en overstijgend perspectief licht laten schijnen op een onderwerp dat ze na aan het hart ligt. Inleiders worden uitgenodigd met het aanwezige gezelschap hun eigen grens te verkennen zodat de avond ook hun nieuw inzicht oplevert. Als de inleider het thema tot leven heeft gebracht, start het gezamenlijke onderzoek. Om te kunnen tappen uit de collectieve wijsheid en intelligentie beoefenen we op de salons ongebruikelijke vormen van gesprek voeren zoals naar het midden spreken, niet op elkaar reageren en werken met stilte.

De avonden worden gefaciliteerd door mensen die bij het CHE een rol vervullen. Zij ‘hosten’ op zo’n manier dat de aanwezigen al lerend luisteren naar ‘wat gezegd wil worden’ zodat het onderwerp via de aanwezigen meer van zichzelf ontdekt.

Meer info over het Center for Human Emergence vind je hier: http://www.humanemergence.nl/

Aanmelden voor een salon gaat via salons@humanemergence.nl

patrick

Center for Human Emergence